Ogrodzenia

Konstrukcja sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Budowa balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Plot PCV na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachety PCV na plot i furtkę ze sztachetek zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Standard